Wijzigingen Zorgverzekering 2016 en eigen risico

Dinsdag 15 september 2015, op Prinsjesdag, heeft de minister van Financiën de begroting voor 2016 gepresenteerd. Onderdeel van deze presentatie is de zorgverzekering, iets waar vele Nederlanders reikhalzend naar uitkijken. De overheid bepaalt elk jaar wat er wel en niet in het basispakket van de zorgverzekering zit, alsmede wat het eigen risico van je zorgverzekering voor het komende jaar zal zijn. Dat wordt op Prinsjesdag naar buiten gebracht.

Tevens krijgen zorgverzekeraars op Prinsjesdag van de overheid een indicatie van de premie zorgverzekering voor het komende jaar. De wijzigingen voor de zorgverzekering 2016 hebben we hieronder op een rijtje gezet.

Wijzigingen Zorgverzekering 2016
Zoals gezegd bepaalt de overheid wat er vanuit het basispakket van de zorgverzekering wordt vergoed. In de praktijk betekent dat, dat er elk jaar wel iets wijzigt in de invulling van de zorgverzekering.  De basis blijft ongewijzigd., maar ook voor 2016 is de zorgverzekering op een aantal punten gewijzigd ten opzichte van 2015.

Basispakket zorgverzekering 2016
In het basispakket zorgverzekering 2016 zit:
·         Bezoek en behandeling door de huisarts.
·         Behandeling en verblijf in het ziekenhuis.
·         Geneesmiddelen.
·         Hulpmiddelen.
·         Verloskundige zorg.
·         Kraamzorg.
·         GGZ (geneeskundige Geestelijke GezondheidsZorg).
·         Tandheelkundige chirurgische zorg door een kaakchirurg.
·         Kunstgebit.
·         Tandheelkundige zorg en fysiotherapie voor kinderen tot 18 jaar.

Wijzigingen basispakket zorgverzekering 2016
·         Eigen bijdrage voor hoortoestellen voor kinderen komt te vervallen.
·         De sportarts wordt ook vergoed vanuit het basispakket.
·         Prenatale screening tijdens de zwangerschap maakt met ingang van 2016 ook onderdeel uit van het basispakket. Hiermee kunnen onder andere afwijkingen als een open rug of schedel bij het ongeboren kind worden ontdekt.
·         Prenatale chirurgie, ofwel het opereren van het ongeboren kind met een open rug, valt ook onder het basispakket.

Eigen risico 2016
Het eigen risico voor 2016 wordt met € 10,00 verhoogd en komt daardoor uit op € 385,00. De overheid noemt het echter geen verhoging, maar ziet het meer als een indexatie (aanpassing aan de inflatie).

Het eigen risico moet je eerst ‘opmaken’, voordat de zorgverzekeraar overgaat tot een vergoeding. Dat geldt voor vrijwel alle zorg, maar er zijn een aantal uitzonderingen. Eén van die uitzonderingen is het bezoek aan de huisarts, dat wordt volledig vergoed en heb je geen eigen risico. Een andere uitzondering is zorg dat vanuit een aanvullende zorgverzekering wordt vergoed, zoals bijvoorbeeld fysiotherapie, ook daarvoor betaal je geen eigen risico.

Premie zorgverzekering 2016
De premie voor de verplichte basisverzekering 2016 zal volgens het kabinet waarschijnlijk uitkomen op € 1.243,00 per jaar, ofwel € 103,58 per maand. Dat is wat het kabinet verwacht, maar de afgelopen jaren bleek de premie zorgverzekering welke je daadwerkelijk moet betalen vaak iets lager uit te vallen. Nog even afwachten dus.

Gemiddelde premie zorgverzekering
De afgelopen jaren liet de gemiddelde premie voor de zorgverzekering een behoorlijke schommeling zien, gemiddeld tussen de 91 en 105 euro.

Hierbij moet worden opgemerkt dat de premie voor 2016 nog niet definitief is. Uiterlijk 19 november moeten de zorgverzekeraars hun premie voor de zorgverzekering 2016 bekend maken. De afgelopen jaren was het veelal zorgverzekeraar DSW die als eerste met de nieuwe premie naar buiten komt. Deze geldt dan vaak als leidraad voor de overige zorgverzekeraars.

Extra geld voor verpleeghuizen en PGB (PersoonsGebonden Budget)
De zorgpremie en het eigen risico mogen dan zijn verhoogd, toch waren er ook meevallers in de zorgsector. Verpleeghuizen krijgen namelijk 180 miljoen euro om de zorg te verbeteren en nog eens 100 miljoen euro voor extra scholing en opleiding van zowel bestaande als nieuwe werknemers. Daarnaast ontvangen ze nog eens 80 miljoen euro extra (€ 1.000 per oudere per jaar) voor dagactiviteiten van ouderen in verpleeghuizen.

Tevens wordt er 20 miljoen euro extra vrijgemaakt om gedupeerden van alle PGB-problemen tegemoet te komen.

Extra goed nieuws is dat versbakken vaders er 3 ouderschapsverlofdagen bijkrijgen en dus nu recht hebben op 5 dagen.

 

Zorgverzekering vergelijken
Nu de premies ook bekend zijn gemaakt door alle zorgverzekeraars, zal het ook weer mogelijk zijn om de zorgverzekeringen met elkaar te vergelijken. Een zorgverzekering vergelijken kan je heel snel online doen, met de verschillende zorgvergelijkers die beschikbaar zijn. Daardoor kan je een snel overzicht krijgen van de beste zorgverzekeringen, aan de hand van de ingevoerde gegevens.