De berichtgeving over de Nederlandse economie is steeds positiever en het lijkt erop dat we de recessie definitief achter ons hebben gelaten. Toch is het nog niet koek en ei in alle sectoren, want de bouwsector groeit nog altijd maar mondjesmaat, ondanks meerdere maatregelen van het kabinet. Tot de belangrijkste maatregelen behoort het lagere btw-tarief op arbeidskosten bij projecten die in het teken staan van herstel en renovatie van bouwwerken. In dit artikel gaan we het hebben over het voordeel van deze maatregel, waarbij we ons toespitsen op het vervangen van kozijnen.

Alvorens antwoord kan worden gegeven op de vraag, moeten eerst twee andere vragen worden beantwoord, namelijk:

  • Wat houdt het lagere btw-tarief op arbeidskosten bij herstel- en renovatieprojecten in?
  • Wat kosten nieuwe kozijnen?

Vraag 1

In 2013 heeft de regering bedacht dat het btw-tarief op arbeidskosten kan worden verlaagd, maar alleen bij projecten die betrekking hebben op het herstellen en renoveren van bouwwerken met een minimale leeftijd van twee jaar. Het vervangen van kozijnen, het plaatsen van een dakkapel of het aanbrengen van zonnepanelen vallen onder deze maatregel. In plaats van 21 procent btw hoeft op arbeidskosten nog maar 6 procent btw te worden betaald. Nu mogen niet alle kosten worden bestempeld als arbeidskosten, bij kozijnen mag bijvoorbeeld 40 procent worden toegerekend aan arbeidskosten. Daarnaast duurt de maatregel niet eindeloos, want 31 december 2014 is de einddatum.

Vraag 2

Er bestaan verschillende methoden om de kosten van kozijnen te berekenen, toch blijft de makkelijkste methode de vierkante meter prijsmethode van de VKG (Vereniging Kunststof Gevelelementenindustrie). Zij hebben enkele jaren geleden laten uitrekenen dat nieuwe hoogwaardige kunststof kozijnen 720 euro per vierkante meter kosten, dat houten kozijnen 825 euro kosten en dat aluminium kozijnen gemiddeld worden verkocht voor 865 euro per vierkante meter. Bij de genoemde prijzen is geen rekening gehouden met de onderhoudskosten. Wel moet worden opgemerkt dat het onderhoud aan houten kozijnen 40 procent meer kost dan het onderhoud aan bijvoorbeeld kunststof kozijnen.

Hoofdvraag

De gemiddelde huiseigenaar laat 5 of 6 kozijnen vervangen en meestal moeten de oude versleten houten kozijnen plaatsmaken voor nieuwe goed isolerende kunststof kozijnen. Laten we ervan uitgaan dat 6 nieuwe kozijnen gelijk staan aan ongeveer 14 vierkante meter. De totale kostprijs van de nieuwe kozijnen zonder de maatregel is dan 10.080 euro. Hoeveel wordt bespaard door de tijdelijke maatregel toe te passen?

  • De kostprijs exclusief btw is 8.330 euro (10.080 / 1,21)
  • 60 procent van de kostprijs is 4.998 euro (8.330 x 0,60)
  • 40 procent van de kostprijs is 3.332 euro (8.330 x 0,40)
  • 60 procent inclusief 21 procent btw is 6.048 euro (4.998 x 1,21)
  • 40 procent inclusief 6 procent btw is 3.532 euro (3.332 x 1,06)
  • De nieuwe kostprijs inclusief btw is 9.580 euro (6.048 + 3.532)

Door de tijdelijke maatregel wordt in dit voorbeeld 500 euro bespaard, dat is ongeveer 5 procent. Het is de vraag of het lagere btw-tarief op arbeidskosten zorgt voor substantieel meer kozijnen verkopen, waarschijnlijk niet.